facebook viadeo linkedin youtube

Contacteer ons op het nummer : +33 (02) 38 76 12 00

» PreventiePreventie

 

Wetgeving in Frankrijk*:

 

De referentie-standaard ISO 14122-3 NFEN voor de standaardisatie van industriële leuningen.

Het TRIAX materiaal wordt aanbevolen door de veiligheidsdiensten CRAM, MSA, APAVE, …

TRIAX laat haar veiligheidssluizen, mobiele veiligheidsladders en uitklapbare loopbruggen door de officiële Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD keuren, zij geven jaarlijks hun label voor elk model (zie afwerkingen & normen).

De mobiele veiligheidsladder met een veilige toegang op tanks heeft een brevet van de regelgevende instantie Norisko (voorheen AFITEST).

 

ENIG DOCUMENT

Besluit nr 2001-1016 van 5 november 2001, dat voorziet in een document met betrekking tot de beoordeling van risico’s voor de gezondheid en veiligheid van werknemers, op grond van artikel L. 230-2 van de Code en Arbeid genoegdoening de arbeidswet. … “

Principes van preventie :. artikel R. 230-1 – De werkgever getranscribeerd en updates in één document de resultaten van de risicobeoordeling voor de gezondheid en veiligheid van werknemers … Deze evaluatie omvat een inventarisatie van de risico’s binnen elke werkeenheid van het bedrijf of inrichting. De update wordt ten minste eenmaal per jaar uitgevoerd en tijdens een belangrijke ontwikkeling kan besloten worden voor wijziging van de voorwaarden inzake hygiëne en veiligheid of werkomstandigheden, … of als aanvullende informatie in geval van risico in een werkeenheid. Het in de eerste paragraaf van dit artikel genoemde document word ter beschikking gesteld aan de leden van het comité die instaan voor  de gezondheid, veiligheid en arbeidsomstandigheden of gevallen in plaats van vertegenwoordigers van het personeel, of, bij gebreke daarvan, personen die open staan aan gevaar en een risico lopen voor hun veiligheid of hun gezondheid, alsook de arbeidsarts. Het is ook vereist , op verzoek, ter beschikking van de werkinspecteur of controlleur of agenten van de preventiediensten van sociale organisaties.

Art. R. 263-1-1 – Het niet transcriberen of niet op de resultaten van de risicobeoordeling te werken, in overeenstemming met artikel R. 230-1, wordt bestraft met een boete berekend op de 5e klasse feiten. Een herhaling van overtreding gedefinieerd in de eerste paragraaf, wordt gestraft overeenkomstig artikel 131-13 van het wetboek van Strafrecht.

Wetboek van werk

te lezen Artikelen: L230.2, L230.3, L230.4, L231.8 en volgende, 233 R …

“De bouweigenaren zijn verplicht te voldoen aan de regels uitgevaardigd om de wettelijke en reglementaire bepalingen in het belang van de veiligheid te voldoen.”
Art. L. 235-1.9
“Werk apparatuur en componenten moeten worden geïnstalleerd en gebruikt, enkel en wanneer de stabiliteit gegarandeerd is.”
Art. R. 233-5
“De bruggen, vrijdragende vloeren, hogergelegen platforms en hun middelen van toegang moeten worden gebouwd, geïnstalleerd of beveiligd worden op een zodanige wijze dat de werknemers bij gebruik niet worden blootgesteld aan valrisico.”
Art. R. 233-45
“De lay-out en het ontwerp van hellingen en laaddocks moet het valrisico van de werknemers voorkomen.”
Art. R.235-3.1.5
“Binnen en buiten werkplekken moeten zodanig worden georganiseerd dat voetgangers en voertuigen veilig kunnen circuleren.”
Art. R. 232-1.9
Selon l’INRS “la manutention est la cause la plus importante d’accident du travail.”
Volgens de INRS “handeling is de belangrijkste oorzaak van werkongevallen.”.
“Voorzie voor het parkeren van wegvoertuigen een installatie met een automatisch timing apparaat om te voorkomen dat het voertuig vertrekt zonder toestemming van het dock personeel.”Aanbeveling CNAM R 223. Parijs, INRS, 1983
Het wetboek van werk bepaalt dat het gebruik van de behandeling van operaties tot een minimum moet worden gehouden (decreet 95-958, 3 september, 92) en in ieder geval, worden vergemakkelijkt door mechanische middelen of preventie accessoires.

* Dit is een uitputtende en informatieve samenvatting. De auteur wijst alle verantwoordelijkheid af bij de interpretatie van de lezer.